Když chcete odškodnit

  • 8. 4. 2019
  • Firmy
  • No Comments


Při některých úrazech má člověk jednoduše smůlu. Když se mu stanou, může si leda tak vyčítat, že si nedával větší pozor, že nedbal varování jiných a podobně. Protože jsou i takové újmy na zdraví, při nichž je člověk sám svého (ne)štěstí strůjcem.
Ovšem jsou i situace, kdy člověku za úraz, který mu byl způsoben nebo který si způsobil, náleží odškodnění. Protože za to do určité míry nese odpovědnost i někdo jiný, někdo, kdo se měl postarat, ale nepostaral.

dopravní nehoda

Ovšem je známo, že ‚o peníze jde až v první řadě‘. A tak existují i případy, kdy člověk s výší takového odškodnění není spokojen, případně kdy se vzpouzí ten, kdo by měl odškodňovat.

A co v takovém případě podniknout?
Jistě, někdy se dá dohodnout, ale rozhodně to není pravidlem. A když je dohoda nemožná, je záhodno se odškodnění úrazu adekvátně domáhat.
A protože běžný člověk nezná všechny ty právní kličky, se kterými se někdo setká výjimečně a někdo za celý život dokonce ani jednou, přijde vhod i poradenství a pomoc s náhradou škody. Třeba při újmě na zdraví a ztrátě blízké osoby.
Náhrada škody za újmu na zdraví a odškodnění pozůstalých totiž může být i dost ošemetná věc.Zkuste si totiž ocenit takového poškozeného! Kolik podle vás ‚stojí‘ jeden z vašich rodičů, dítě či jiný příbuzný? Jakou má finanční hodnotu pro vás a jakou pro toho, kdo má platit?

financování

Těžká otázka, že?
A tak je dobře, že existuje i první online poradna, která vám může poradit a případně i pomoci po stránce právní a psychosociální. Aby se vám dostalo náležitého odškodnění po dopravní nehodě, pracovním či jiném úrazu. Tito vás klidně provedou i celým procesem odškodnění úrazu a skutečně pomohou. Třeba i s právním zastoupením, abyste nebyli vzati na hůl. A to vždy s individuálním, profesionálním a lidským přístupem. Čehož je v takových chvílích rozhodně zapotřebí, nemyslíte?