Když chcete odškodnit

  • 8. 4. 2019
  • Firmy
  • No Comments

Při některých úrazech má člověk jednoduše smůlu. Když se mu stanou, může si leda tak vyčítat, že si nedával větší pozor, že nedbal varování jiných a podobně. Protože jsou i takové újmy na zdraví, při nichž je člověk sám svého (ne)štěstí strůjcem.Ovšem jsou i situace, kdy člověku za úraz, který mu byl způsoben nebo který si způsobil, náleží odškodnění. Protože za to do určité míry nese odpovědnost i někdo jiný, někdo, kdo se měl postarat, ale nepostaral. Ovšem je známo, že ‚o peníze jde až v první řadě‘. A tak existují i případy, kdy člověk s výší takového odškodnění není spokojen, případně kdy se vzpouzí ten, kdo by měl odškodňovat. A co …..

Read More